Aktualności

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

zaprasza na konferencję

„Włączenie w życie publiczne poprzez Self-Adwokaturę”

która odbędzie się 16 września 2014 roku od godz. 10, w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4.

2014-09-04 10:53 | więcej >

 Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 13 na realizację zadań zlecanych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w latach 2014-2017 będzie kontynuować działalność wydawniczą, polegającą m.in. na opracowywaniu i przygotowywaniu tekstów łatwych do czytania i rozumienia, umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy. W bieżącym roku rozpoczęliśmy realizację projektu wydawniczego pt. „Wiedza dla Integracji”, który przewiduje kontynuowanie wydawania kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich” oraz publikacji zwartych dla rodziców, opiekunów, profesjonalistów i wszystkich zainteresowanych problemem niepełnosprawności intelektualnej.

2014-09-03 11:36 | więcej >

 STANOWISKO

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w sprawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

 

1. Wstęp  

2014-08-14 13:12 | więcej >

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zostało partnerem w projekcie prowadzonym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego „Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”. Osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać naruszenia prawa, w tym z zakresu problemów z  dostępnością informacji, edukacji, przestrzeni publicznej, zatrudnienia czy zabezpieczenia społecznego. Zgłoszenia te trafią do odpowiednich instytucji i będą podstawą dla interwencji prawnych.

2014-07-14 17:54 | więcej >

ZaproszeniePolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie w dniach 10- 12.09.2014 organizuje XII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „W morzu aktywności morze nadziei…” które odbędą się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej w nadmorskiej i niezwykle malowniczej miejscowości Łazy.

2014-07-03 16:57 | więcej >

Zapraszamy na ostatnią przed wakacjami audycję Radia Sovo. W audycji uczestnicy WTZ przy ul. Głogowej w Warszawie podsumowują rok pracy w projekcie Bridge i w warsztatach. Aktualności, rozmowy, wywiady - m.in. z dziennikarzem radiowej Dwójki Kajetanem Prochyrą oraz z koordynatorką projektu Bridge Anną Kwiatkowską

Czas: 24 czerwca, godz. 12.00

Link do audycji - wystarczy mieć WinAmpa i kliknąć tu.

2014-06-22 12:26 | więcej >

Dnia 10 maja 2014 roku w Żorach już po raz szesnasty odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem "Współistnienie-trudna próba". 

2014-05-16 12:14 | więcej >

6 maja 2014r. na deskach sceny "Na Starówce" odbył się V Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, będący zapowiedzią festynu zaplanowanego 10 maja z okazji obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. 

2014-05-16 12:05 | więcej >

30 kwietnia 2014 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Okrągłego Stołu, zwołanego przez ministra Władysława Kosiaka-Kamysza w odpowiedzi na tegoroczne protesty – najpierw rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie, następnie – opiekunów osób dorosłych z niepełnosprawnością. Minister ma nadzieję na wspólne stworzenie podstaw „całościowego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych”.

2014-05-04 21:31 | więcej >

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym apeluje o jak najszybsze podjęcie prac nad stworzeniem systemu kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

2014-04-01 08:47 | więcej >