Aktualności

Serdecznie zapraszamy na audycję Radia SoVo przygotowaną przez uczestników WTZ w Świdnicy. Dziś wywiad z członkiem zespołu "Zero procent"
Audycja będzie nadawana dziś, 08.04.2014r. o godzinie 12.35.

Link do audycji - wystarczy mieć WinAmpa i kliknąć tu.

Miłego odbioru.

 

2014-04-08 11:26 | więcej >

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym apeluje o jak najszybsze podjęcie prac nad stworzeniem systemu kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

2014-04-01 07:47 | więcej >

 PSOUU Koło w Cieszynie zdobyło tytuł „Ekoinspiracji 2013” za projekt „Ekozofia Niepełnosprawnych” – tytuł ten przyznała Rada Plebiscytowa – w skład której wchodzili m. in. reprezentanci Mecenasów Programu „Odpowiedzialnie z Naturą” (PwC, Green Cross Poland), eksperci i przedstawiciele redakcji miesięcznika „Ekologia i Rynek” i ekorynek.com.

2014-02-24 11:44 | więcej >

logo projektu Stop przemocyZarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w listopadzie 2013 r. rozpoczął realizację projektu „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotażowe” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2014-02-13 20:34 | więcej >

Przypominamy o prowadzonym projekcie "STOP PRZEMOCY"

Niestety, wciąż mało wiadomo na temat zjawiska przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie przewidziane w projekcie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2014-02-11 12:39 | więcej >

To tytuł czasopisma wydawanego od 1998 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) adresowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, profesjonalistów pracujących, na co dzień z osobami z tym rodzajem niepełnosprawności, studentów i wszystkich innych zainteresowanych tą problematyką. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego było możliwe wydanie w 2013 roku drugiego numeru czasopisma (2/2013).

2014-01-27 15:42 | więcej >

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach przy wsparciu Urzędu Miasta Żory realizuje zadanie publiczne na rzecz społeczności miasta Żory w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych -  "Brakujące ogniwo w Systemie - Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną po 25 roku życia".

2014-01-25 13:15 | więcej >

W poniedziałek, 20.01.2014r. w siedzibie żorskiego koła PSOUU  wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Pan senator Adam Zdziebło, osobiście poinformował Zarząd oraz zebranych dziennikarzy, o wyasygnowaniu 5,5 mln zł z rezerwy budżetowej państwa na budowę nowoczesnego gmachu dla Ośrodka Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczego, Ośrodka Wczesnej Interwencji oraz Świetlicy Rrewalidacyjno-Rehabilitacyjnej, które to placówki Stowarzyszenie prowadzi w starych i ciasnych budynkach przy ulicy Piastów Górnośląskich w Żorach.

2014-01-25 13:09 | więcej >

EkoinspiracjaCzy współpraca między Uniwersytetem Śląskim a Stowarzyszeniem może liczyć na wyróżnienie? Liczymy, że tak. Miesięcznik „Ekologia i Rynek” ogłosił plebiscyt „Ekoinspiracja”, którego celem jest promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku naturalnemu i nagłaśnianie pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Stąd też międzynarodowa konferencja „Ekozofia Niepełnosprawnych – holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji” zorganizowana wespół z cieszyńskim Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została nominowana do „Ekoinspiracji 2013” w dziedzinie „Partnerstwo”.

2014-01-17 16:54 | więcej >

Dwa projekty realizowane w ZG PSOUU:
SPINe - Special Peope in Need for e-World finansowany z programu Leonardo da Vinci Long Life Learning
oraz
SoVo - Sounds and Voices finansowany z programu Grundtvig Long Life Learning
zostały wybrane przez Narodową Agencję Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest instytucją pośredniczącą programów europejskich, jako przykłady dobrych praktyk.

2014-01-02 16:20 | więcej >