Aktualności

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
oraz Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną
we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na

XXXVIII SYMPOZJUM NAUKOWE

PRZEMOC WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W POLSCE –
TERRA INCOGNITA?

5 grudnia 2014, Sala D Auditorium Maxiumum Uniwersytetu Warszawskiego

2014-11-18 17:41 | więcej >

Zapraszamy na kolejną audycję Radia Sovo. Redaktorzy z Warszawy przygotowali materiały o szcześćiu, totolotku i o życiu mieskańców w domu na Odrębnej.
Czas: 18 listopada, godz. 12.00
Link do audycji - wystarczy mieć WinAmpa i kliknąć tu.

Miłego odbioru.

2014-11-16 13:33 | więcej >

W związku z wyborami samorządowymi 16 listopada 2014 roku, przypominamy:

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo do:

  • udziału w wyborach jak każdy pełnoprawny obywatel,
  • otrzymania dostępnej informacji ,
  • głosowania w lokalu dostoswanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • głosowania korespondencyjnie, również za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a,
  • głosowania przez pełnomocnika,
  • głosowania w lokalu za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a.
2014-11-14 15:44 | więcej >

22 października 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się wręczenie „Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości 2014” laureatom krajowego etapu konkursu.

2014-11-09 23:46 | więcej >

Zapraszamy na audycję Radia Sovo. Audycję przygotowali redaktorzy ze Świdnicy i Mokrzeszowa. Tematem audycji jest Galerion - przegląd twórczości osób niepełnosprawnych

Czas: 7 października, godz. 12.00

Link do audycji - wystarczy mieć WinAmpa i kliknąć tu.

Miłego odbioru.

 

2014-10-06 12:26 | więcej >

Mariusz Mituś9 września 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej powołał w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 pana Mariusza Mitusia, Przewodniczącego Zarządu Koła PSOUU w Jarosławiu. 

Serdecznie gratulujemy wyboru i mamy nadzieję, że dzięki obecności członka PSOUU w Komitecie, potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną będą lepiej słyszane przez Ministerstwo, a poprzez realizację projektów - lepiej rozwiązywane w całej Polsce.

 

2014-09-18 09:09 | więcej >

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

zaprasza na konferencję

„Włączenie w życie publiczne poprzez Self-Adwokaturę”

która odbędzie się 16 września 2014 roku od godz. 10, w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4.

2014-09-04 10:53 | więcej >

 Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 13 na realizację zadań zlecanych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w latach 2014-2017 będzie kontynuować działalność wydawniczą, polegającą m.in. na opracowywaniu i przygotowywaniu tekstów łatwych do czytania i rozumienia, umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy. W bieżącym roku rozpoczęliśmy realizację projektu wydawniczego pt. „Wiedza dla Integracji”, który przewiduje kontynuowanie wydawania kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich” oraz publikacji zwartych dla rodziców, opiekunów, profesjonalistów i wszystkich zainteresowanych problemem niepełnosprawności intelektualnej.

2014-09-03 11:36 | więcej >

 STANOWISKO

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w sprawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

 

1. Wstęp  

2014-08-14 13:12 | więcej >

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zostało partnerem w projekcie prowadzonym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego „Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”. Osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać naruszenia prawa, w tym z zakresu problemów z  dostępnością informacji, edukacji, przestrzeni publicznej, zatrudnienia czy zabezpieczenia społecznego. Zgłoszenia te trafią do odpowiednich instytucji i będą podstawą dla interwencji prawnych.

2014-07-14 17:54 | więcej >